« FRONTPAGE
NOR


LITT OM OSS

Laftehus OÜ er et Norskeid firma basert på privatkapital, som driver med produksjon og salg av laftebygg. Firmaets hovedgjøremål er å produsere og å selge høykvalitets håndlaftede hytter og hus i furu til det Norske markedet. Siden 1997 har vi levert mer en 500 bygg. Dette har gitt oss en unik mulighet til å bygge opp erfaring og kompetanse, rutiner og kvalitet.

For å gi våre kunder en så konkuransedyktig pris som mulig, samt at kvaliteten fremdeles skal være av den beste, er produksjonen etablert i Estland. Dette i hovedsak p.g.a. at det der er rimeligere tømmer, lavere lønninger samt at også Estland, som Norge, har lange tradisjoner med produksjon av laftehus. Selv om den Estiske økonomien enda har en stykke å gå sammenlignet med den Norske, må vi si at kvalitet på tømmer, samt håndverksmessig utført arbeid er helt på linje med den Norske. Vi kjøper kun inn tømmer av høy kvalitet, eventuelt spesielt tilpassett hvert enkelt bygg i følge kundens spesifikasjon. Tømmeret blir skåret ved eget sagbruk til standard dimensjonene 6 og 8 tommer. Etter ønske fra kunde kan vi også levere 10 og 12 tommer eller rundstokker.
Hus og hyttenes størrelser varierer mellom 20 og opp til noen hundre kvadratmeter. For å oppnå ønsket kvalitet på et håndlaftet bygg, er tørking av materialer og tømmer en viktig forutsetning for sluttresultat. For å gi kunden maksimal kvalitet på tørking og tørkeprosess, har Laftehus tatt konsekvensen av dette og gått til anskaffelse av det mest avanserte tørkeanlegg som det er mulig å anskaffe i dag.
Tørka består av en stor vakuum tank med følere for temperatur og fuktighet, der hele tørkeprosessen blir styrt via et avansert dataprogram. Tømmeret blir stablet lagvis opp på rister i tanken og varmet opp med varme elementer. Kjerne temperaturen varmes opp til 63 grader C i intervaller, hvor den deretter opprettholdes. Ved denne temperaturen startes vakuum pumpene og vannet suges jevnt og lett ut av stokkene og man får liten sprekkdannelse.
Dette pågår inntil ønsket cellefuktighet på 20% er oppnådd.
Fuktighet i alt tømmeret blir kontrollert før det blir brakt til en innendørs hall for høvling, pussing og lagring før laftingen starter.

Selv om laftekassene blir produsert i Estland, blir de produsert etter Norske byggteknikker og regler, der lafteknutene er med kinning og hver enkelt knute og meddrag tilpasses med stor presisjon.
Når bygget er ferdig laftet, nummereres det og demonteres. Det blir borret hull for dimlinger som er 8-kantet med dreid spiss. T-beitskier blir tilpasset. Deretter blir alt pakket og klargjort for transport til kunde.

Laftehus OÜ’s hovedkontor for administrasjon og salg ligger i Tartu by, mens fabrikken ligger i Õru, Valga fylke i Estland.
Laftehus har en produksjonskapasitet på ca 1200 m2 laftevegg per måned. Alt tegningsmateriell utføres i Archi CAD og kan overføres til kunde per e-post i PDF format.
Fabrikkområdet inneholder et sagbruk, en laftehall på 1560 m2 med 4 stk travers kraner. To haller på 500 m2 og 600 m2 for produsert materiell og bearbeiding av materialer. To stk vakuum tørker. Verksted på 150 m2 og et kontorbygg med arbeidsrom på 500 m2. En lagerhall for ferdige bygg med en kapasitet på ca 11 bygg av 150 m2. Totalt areal under tak er 4800 m2.

Laftehus leverer i hovedsak tømmerkasser, men kan også levere et byggesett komplett med alle materialer. Selvsagt leverer vi alle nødvendige tegninger: plan, fasader, snitt, grunnmur og monteringsplan. Kommunikasjonen mellom oss og kunder fra bestilling frem til levering, skjer vanligvis via telefon faks og e-post, der vi kan sende bilder med nettop deres laftekasse under produksjon.

Vi har flere fine standardmodeller for hus og hytter, men om det ikke passer for våre kunder, kan de naturligvis få en laftekasse laget etter deres egne tegninger og ønsker.

Laftehus leverer stilfulle, miljøvennlige laftekasser av høyeste norsk kvalitet til rimelige priser.

Velkommen som kunde hos oss!

PS. vedr. språk: vi snakker selfølgelig norsk, svensk, engelsk, estisk og russisk.

Phone 00-372-73 08 495
Fax 00-372-73 08 497
GSM 00-372-511 92 93
e-mail: laftehus@laftehus.ee
Tehase 16 50107
Tartu, Estonia

 

 
 
© Laftehus